BoostCRM - Các quy định và điều khoản

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ & CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Cập nhật 10/10/2020 

TỔNG QUAN

Trang web này được vận hành bởi công ty BoostCRM Technology (MST 0316479318 do Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 09/09/2020). Trên tài liệu này, các từ “BoostCRM”, “Chúng tôi” ý chỉ đại diện cho công ty BoostCRM Technology. Chúng tôi cung cấp website này, bao gồm toàn bộ thông tin, công cụ, dịch vụ trên hệ thống cho bạn với điều kiện bạn hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách, thông báo được nêu ra ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng sản phẩm hay bất kì dịch vụ nào của chúng tôi, tham gia vào một cuộc trò chuyện điện tử được tạo điều kiện bởi các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và/hoặc mua một thứ gì đó từ chúng tôi, tức là bạn đã sử dụng dịch vụ và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây, bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung và chính sách được tham chiếu ở đây và/hoặc có sẵn bởi siêu liên kết. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, thương nhân, người tiêu dùng và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản cẩn thận trước khi truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc truy cập, sử dụng bất kỳ chức năng, dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý hoàn toàn với các điều khoản, điều kiện được nêu ra ở đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, chính sách được nêu ra, bạn không thể truy cập hay sử dụng dịch vụ.

Bất kỳ tính năng, công cụ, dịch vụ nào mới được thêm vô hệ thống cũng sẽ tuân theo những điều khoản và điều kiện ở đây. Khi bạn sử dụng những tính năng mới cũng đồng nghĩa với việc bạn tuân thủ hoàn toàn với các điều khoản, điền kiện nêu ra. Bạn có thể cập nhật bản điều khoản, điều kiện mới nhất ở trang này, bất kì lúc nào. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật, thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

MỤC 1 - THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Sản phẩm BoostCRM cung cấp là dịch vụ phần mềm được bán trên nền tảng web. Sau khi thanh toán khách hàng sẽ sử dụng trên nền tàng web chúng tôi cung cấp.

  • Chính sách hoàn trả: Sản phẩm chúng tôi cung cấp là dịch vụ phần mềm và có gói miễn phí dành cho người dùng. Tức là khách hàng đã có thời gian sử dụng thử trước khi quyết định nâng cấp gói để sử dụng với ngưỡng cao hơn. Gói được gia hạn theo tháng và người dùng quyết định trả tiền tiếp để sử dụng dịch vụ cao ở tháng tiếp theo.
  • Chính sách bảo hành sản phẩm: Sau khi nâng cấp lên các gói trả phí người dùng có thể hủy đăng ký bất kì lúc nào trên hệ thống của chúng tôi nếu không hài lòng về chất lượng sản phẩm. Đặc thù là sản phẩm phần mềm, nếu lỗi phát sinh ra từ hệ thống, chúng tôi sẽ vá lỗi sớm nhất có thể và không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề pháp lý nào nếu ảnh hưởng tới khách hàng.

MỤC 2 - THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN

Đặc thù sản phẩm là phần mềm trên nền tảng website. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ miễn phí ngay khi đăng ký tài khoản trên nền tảng của chúng tôi. Chỉ nâng cấp trả phí nếu sử dụng dịch vụ ở ngưỡng vượt miễn phí.

MỤC 3 - THÔNG TIN CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phí của chúng tôi cho các gói hàng tháng được đăng trên trang web của chúng tôi và có thể được thay đổi theo thời gian. Các khoản thanh toán đáo hạn được tính theo chu kỳ 30 ngày tính từ ngày đăng ký, nâng cấp. Nếu bạn vượt quá giới hạn sử dụng của mình và đạt đến một mức giá khác, thì bạn sẽ phải trả ở mức cao hơn vào hoặc trước ngày thanh toán tiếp theo. Nếu Thời hạn kết thúc trước khi khoản thanh toán đó đến hạn, bạn vẫn sẽ được yêu cầu thực hiện một khoản thanh toán ở cấp cao hơn.

Chi tiết sự khác biệt giữa các gói được mô tả chi tiết trên trang giá cả của chúng tôi.

Hiện tại BoostCRM cung cấp 2 phương thức thanh toán: Chuyển khoản và Thanh toán online thông qua cổng thanh toán của bên thứ 3 như Momo, Zalo Pay. Thông tin thanh toán được quản lý bởi bên thứ 3, BoostCRM không lưu trữ tài khoản thẻ tín dụng của quý khách. 

MỤC 4 - CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

MỤC 4.1 - Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của người đăng ký tài khoản trên hệ thống để định danh người dùng trên hệ thống. Chỉ thu nhập khi người dùng chấp nhận các điều khoản sử dụng và quyền bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

MỤC 4.2 - Phạm vi sử dụng thông tin

Những gì chúng tôi thu thập phụ thuộc phần lớn vào sự tương tác diễn ra giữa bạn và BoostCRM, hầu hết có thể được phân loại theo các loại sau:

Khách truy cập website.

Chúng tôi sử dụng cookie để biết khách truy cập mới hoặc cũ. Chúng tôi theo dõi quốc gia nơi họ đến để chọn ngôn ngữ phù hợp để giao tiếp tự động với họ. Chúng tôi theo dõi hành vi của khách truy cập, ví dụ: nhấp vào nút, các yếu tố HTML để phân tích những gì họ cần và kích hoạt các kịch bản tự động hóa chatbot.

Sử dụng phần mềm BoostCRM làm dịch vụ.

Khi bạn sử dụng bất kỳ Phần mềm BoostCRM nào làm Dịch vụ, chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả nội dung bạn cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài khoản được tạo cho các thành viên trong nhóm, tệp, hình ảnh, thông tin dự án và bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các dịch vụ bạn sử dụng.

Đối với bất kỳ Phần mềm BoostCRM nào dưới dạng Dịch vụ, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu về việc sử dụng phần mềm. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, số lượng người dùng, kịch bản, gửi hàng loạt, v.v.

Các loại thông tin cá nhân:

(i) Người dùng: nhận dạng, thông tin hồ sơ xã hội công khai, e-mail, thông tin CNTT (địa chỉ IP, dữ liệu sử dụng, dữ liệu cookie, dữ liệu trình duyệt); thông tin tài chính (chi tiết tài khoản, thông tin thanh toán trên hệ thống).

(ii) Đối tượng: nhận dạng và thông tin hồ sơ xã hội công khai (tên, ngày sinh, giới tính, vị trí địa lý), lịch sử trò chuyện, dữ liệu điều hướng (bao gồm thông tin sử dụng chatbot), dữ liệu tích hợp ứng dụng và dữ liệu điện tử khác được gửi, lưu trữ, được gửi hoặc nhận bởi người dùng cuối và thông tin cá nhân khác, mức độ được xác định và kiểm soát bởi Khách hàng theo quyết định riêng của mình.

Thông tin được thu thập tự động:

Các máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi (chúng tôi gọi thông tin này là dữ liệu Nhật ký), bao gồm cả Khách hàng và khách truy cập thông thường. Dữ liệu nhật ký có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của người dùng, loại thiết bị và trình duyệt, hệ điều hành, các trang hoặc tính năng của Trang web của chúng tôi mà người dùng duyệt và thời gian dành cho các trang hoặc tính năng đó, tần suất Trang web được sử dụng bởi người dùng, cụm từ tìm kiếm, các liên kết trên Trang web của chúng tôi mà người dùng đã nhấp hoặc sử dụng và các số liệu thống kê khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý Dịch vụ và chúng tôi phân tích (và có thể các bên thứ ba phân tích như Google Analytic) thông tin này để cải thiện và nâng cao Dịch vụ bằng cách mở rộng các tính năng và chức năng của nó và điều chỉnh theo nhu cầu và sở thích của người dùng.

MỤC 4.3 - Thời gian lưu trữ thông tin.

Sau khi đăng ký tài khoản, thông tin đăng ký của người dùng được lưu trữ mãi mãi trên hệ thống, để xác định người dùng cũ quay trở lại 

MỤC 4.4 - Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin đó.

Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của BoostCRM. Không có đơn vị thứ 3 nào khác, có quyền truy cập thông tin này.

Mục 4.5 - Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin.

Bất kỳ khi nào khách hàng có thắc mắc hay cần khiếu nại thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ được viết ở Mục 8 - Thông tin liên hệ

 

MỤC 5 - TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Bạn chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng việc khi bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn có trách nhiệm xác định liệu Dịch vụ của chúng tôi có phù hợp để bạn sử dụng theo bất kỳ quy định hiện hành nào không, chẳng hạn như Luật bảo mật dữ liệu của EU hoặc các luật khác. Nếu bạn phải tuân theo các quy định (chẳng hạn như HIPAA) và bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ của chúng tôi không đáp ứng các yêu cầu đó. Bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc phân biệt đối xử nào, hoặc các luật khác áp dụng cho thương mại. Bạn cũng có trách nhiệm thông báo cho người dùng cuối về việc thu thập dữ liệu liên quan đến Phần mềm, theo yêu cầu của luật hiện hành.

Bạn cam kết sẽ tự chịu trách nhiệm về việc có được sự đồng ý của người dùng cuối đối với nhắn tin văn bản tuân thủ đầy đủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Điện thoại, 47 U.S.C. 227 và các quy định thực hiện của nó, 47 C.F.R. 64.1200. Bạn cam kế rằng bạn sẽ không sử dụng dịch vụ để liên lạc với người tiêu dùng đã yêu cầu bạn ngừng liên hệ với họ.

Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc phục vụ người dùng cuối trong thị trường EEA, bạn cam kết rằng khi sử dụng Phần mềm, bạn:

  • Sẽ có được sự đồng ý hoặc sử dụng bất kỳ cơ chế hợp lệ, có giá trị pháp lý nào khác để chuyển dữ liệu sang BoostCRM và được xử lý, và nếu không bạn sẽ tuân thủ chính sách bảo mật đã đăng của bạn.
  • Đã thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển tất cả dữ liệu liên quan đến bất kỳ cá nhân nào tuân thủ tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Bạn có quyền cần thiết để cho phép BoostCRM nhận và xử lý dữ liệu thay mặt bạn.
  • Công nhận trong mọi trường hợp BoostCRM đóng vai trò là bộ xử lý Dữ liệu khách hàng đó và bạn vẫn là người kiểm soát Dữ liệu khách hàng đó cho tất cả các luật và quy định về quyền riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu hiện hành.
  • Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để thu thập, quản lý hoặc xử lý thông tin nhạy cảm. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể xảy ra do việc bạn sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc quản lý thông tin nhạy cảm.
  • Yêu cầu bồi thường và giữ BoostCRM và các cán bộ và giám đốc của công ty không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại, yêu cầu và tổn thất nào, kể cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn vi phạm bất kỳ phần nào trong các đại diện và bảo đảm trong Phần 8 này.

 

MỤC 6 -  TÍCH HỢP VỚI BÊN THỨ 3

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ kiểm soát nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy và là một phần mềm có sẵn và không có bất kỳ sự bảo đảm, đại diện hay điều kiện nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ của bên thứ ba tùy chọn.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua Dịch vụ đều hoàn toàn do bạn tự chịu trách nhiệm và bạn phải đảm bảo rằng bạn quen thuộc và chấp thuận các điều khoản mà nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan cung cấp.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.

Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

 

MỤC 7 - NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG

Ngoài các lệnh cấm được quy định trong Điều khoản dịch vụ, chúng tôi cấm sử dụng các website hoặc nội dung, dịch vụ của website đó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định quốc tế hoặc pháp luật địa phương; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, trang web nào khác hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để spam, lừa đảo (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức; hoặc (k) để can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet; (l) theo bất kỳ cách nào vi phạm các chính sách nền tảng của Facebook, Zalo, Instagram được tìm thấy ở đây. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan vì vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

 

MỤC 8 - THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trang web này được vận hành bởi công ty BoostCRM Technology (MST 0316479318 do Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 09/09/2020). Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại support@boostcrm.io , số điện thoại 0344820000 hoặc các kênh mạng xã hội đặt trên trang chủ của website.

TẢI APP TẠI
© 2020 BoostCRM. All Rights Reserved.
English
EnglishTiếng Việt

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý vớiCác điều khoản và điều kiệnChính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

ok